O kongresie

Branżowy Kongres Pharma Rules Insider stanowi platformę bezpośredniej wymiany wiedzy, doświadczeń oraz rewizji zmieniających się wytycznych i regulacji prawnych przedstawicieli różnych środowisk: medycznego, prawnego i ustawodawczego.

Na sali spotykają się eksperci zajmujący się zdrowiem publicznym, specjaliści z dziedziny farmakoekonomiki oraz przedstawicie branży farmaceutycznej i medycznej, którzy poruszają aktualne tematy z zakresu europejskich i polskich regulacji na styku branży medycznej i środowiska lekarskiego, zagadnienia współfinansowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także wiele innych aktualnych tematów.

Kongresy PRI 2017 skierowane są do managerów przemysłu medycznego i farmaceutycznego pracujących w działach marketingu, sprzedaży, compliance, HR, refundacji. Z założenia przedstawiamy więc w sposób praktyczny aktualizację przepisów prawnych, branżowe regulacje oraz doświadczenia w wykorzystywaniu tej wiedzy w praktyce.

Kongres PRI 2017 stał się też forum wymiany myśli, planów, doświadczeń i wątpliwości uczestników branży medycznej.

Olbrzymią wartością tegorocznego spotkania były dyskusje, spory i odmienne stanowiska, które przedstawiali przedstawiciele różnych sektorów rynku zdrowia w Polsce. Wszystkie te wystąpienia możecie Państwo zobaczyć w filmowych relacjach z tegorocznego Kongresu Pharma Rules Insider Compliance & Transparency & Enviromental Changes Adaptation.

Historia Kongresu PRI

Materiały kongresowe

Zaloguj się bądź wykup kurs aby zobaczyć treść.

Upsss...

Zaloguj się jeśli jesteś uczestnikiem warsztatów lub wykup kurs aby zobaczyć treść.