O szkoleniu

Koncepcja EBI, to w pełni innowacyjne, praktyczne szkolenie oparte o doświadczenia kliniczne Wykładowców. EBI Pulmonology and Allergology obejmuje praktyczne warsztaty, na które można się zarejestrować tutaj oraz interdyscyplinarne dyskusje ekspertów, a także platformę on-line, na której znajdziecie Państwo kurs zawierający nie tylko nagrania i materiały z warsztatów ale znacznie więcej, bo dodatkowe, ciekawe filmy, nowe wykłady, artykuły i przypadki! Dla uczestników kurs EBI Pulmonology and Allergology jest bezpłatny!

Platforma Ebi on-line pozwala na korzystanie z praktycznej wiedzy w wygodny i nieograniczony czasem i miejscem sposób. Kurs EBI Pulmonology and Allergology on-line skierowane jest do lekarzy praktyków szukających nowoczesnych formuł szkoleniowych, atrakcyjnych pod względem nie tylko merytorycznym, ale na wskroś praktycznych i opartych na nowych technologiach dostępnych na rynku edukacyjnym. Nie nudzimy przydługimi wykładami! Dzielimy się praktyczną wiedzą, anegdotami z życia klinicysty, nierzadko zabawnymi i pouczającymi przypadkami z gabinetów Prowadzących szkolenie. Jest ciekawie, praktycznie i często inspirująco.

Do poprowadzenia kursu poprosiliśmy znakomitych specjalistów alergologów i pulmonologów, od lat prowadzących dorosłych, starszych i nastoletnich pacjentów. Zaprosiliśmy także znakomitych specjalistów z dziedzin kardiologii, laryngologii, psychiatrii, gastroenterologii, gdyż wiele problemów zdrowotnych pacjentów w gabinetach pulmonologicznych i alergologicznych związanych jest z chorobami współtistniejącymi. Zapraszamy do zapoznania się z kursem on-line.

Wykładowcy

bochenek-grazyna-dr

prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek

Specjalista chorób wewnętrznych, alergologii i pulmonologii. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Krakowie. Od ukończenia studiów związana zawodowo z Kliniką Pulmonologii Akademii Medycznej, a następnie z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ, gdzie aktualnie pełni funkcję kierownika Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patogenezy, diagnostyki i leczenia astmy aspirynowej i ciężkiej astmy. Współautor międzynarodowych standardów dotyczących wykonywania testów prowokacyjnych z aspiryną, a także klasyfikacji i postępowania w reakcjach nadwrażliwości na niesterydowe leki przeciwzapalne. Aktywny uczestnik międzynarodowych projektów zajmujących się badaniami nad astmą i alergią, m.in. AIANE (Aspirin Network of Aspirin Induced Asthma), GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network), UBIOPRED (Unbiased BIOmarkers for the Prediction of Respiratory Diseases Outcomes). Uczestniczyła jako ekspert w projektach dotyczących informatyzacji szpitala oraz poprawy jakości opieki nad chorymi na astmę oskrzelową finansowanych przez Unie Europejską. Była członkiem zespołu opracowującego system opieki medycznej dla chorych na astmę oskrzelową o ciężkim przebiegu w Polsce na zamówienie Ministerstwa Zdrowia. Autorka kilkunastu obszernych programów edukacyjnych dla lekarzy, na temat astmy i innych chorób alergicznych, przygotowanych w ramach współpracy z Wydawnictwem Medycyna Praktyczna.

pw_boros_3x4

prof. dr hab. n. med. Piotr Boros

Ukończył  studia  medyczne   na  Wydziale  Lekarskim  Akademii   Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Uzyskał specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych (I° i II°) oraz chorób płuc. Pracował w Klinice Pneumonologii Warszawskiej Akademii Medycznej, a od 20 Lat pracuje w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. Od ponad 25 lat zajmuje się naukowo badaniami czynnościowymi układu oddechowego (w tym zakresie obronił pracę doktorską w 2001 roku). Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się leczeniem chorych na astmę i POChP w poradni przyklinicznej. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, publikacji oraz rozdziałów w podręcznikach. Aktywnie bierze udział w edukacji podyplomowej lekarzy (wykładowca na kursach i szkoleniach w Polsce i za granicą).

zrzut-ekranu-2018-07-23-o-14-10-56

dr n. med. Szczepan Cofta

zrzut-ekranu-2018-05-29-o-15-18-21

Prof. dr hab. n. med Renata Jankowska

Prof. dr hab. n. med Renata Jankowska
Specjalista chorób wewnętrznych , alergologii i chorób płuc.Była prodziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu a następnie organizatorem i dwukrotnie dziekanem Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego na tej uczelni. W latach 1997 – 2015 była kierownikiem Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc UM we Wrocławiu. Od 1997 roku jest konsultantem w dziedzinie choroby płuc dla województwa dolnośląskiego. Jest autorką wielu prac naukowych z dziedziny alergologii i pulmonologii.

zrzut-ekranu-2018-07-23-o-14-11-07

prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem

dr-n-med-gustaw-kozak

dr n. med. Gustaw Kozak

Gustaw Kozak, ur. 1965, pracownik Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry i 1 Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie. Dyplom lekarza uzyskał w 1989 roku na Akademii Medycznej w Lublinie, posiada specjalizację w zakresie psychiatrii oraz stopień doktora nauk medycznych. Główne zainteresowania zawodowe to: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i zaburzania odżywiania się.

kuna-1

prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Lekarz, naukowiec i nauczyciel akademicki. Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Doktoryzował się w 1987r. habilitacja w 1994r. a w 1998r. otrzymał tytuł naukowy profesora medycyny. Specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii. Liczne zagraniczne staże medyczne i naukowe w Niemczech, Szwecji i w USA, członek wielu międzynarodowych towarzystw medycznych i lekarskich, współpracownik redakcji licznych czasopism naukowych. Autor i współautor ponad 700 opublikowanych doniesień i prac naukowych. Prace naukowe w zakresie alergologii, pulmonologii, chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej. Większość prac naukowych opublikowana w recenzowanych czasopismach międzynarodowych. Jeden z najczęściej cytowanych polskich naukowców w dziedzinie nauk medycznych i biologicznych. Od 1981 r. związany zawodowo z Akademią Medyczną, a następnie Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Poza uczelnią zajmował stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych, wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarza i prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W 2006r. otrzymał tytuł Menedżera Roku w ochronie zdrowia a w 2009r. został Menedżerem Rynku Zdrowia w kategorii placówek publicznych. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego którym kieruje, od wielu lat uznawany jest w ogólnopolskich rankingach za najlepszy Szpital Kliniczny w Polsce. Od 2010 roku pełni społecznie funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji Polpharmy, która finansuje badania naukowe w dziedzinie medycyny i farmacji.

mk1

Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

Profesor nadzwyczajny Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii. Główne zainteresowania naukowe dotyczą astmy ciężkiej, POChP, nowych metod leczenia chorób alergicznych, immunoterapii swoistej i nadwrażliwości na leki. Przewodniczacy oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Autor licznych publikacji naukowych. Doświadczenie zdobył na szkoleniach w Huddinge Sjukhus oraz Centrum Badań nad Alergiami, Karolinska Institutet w Szwecji i Ospedale Luigi Sacco we Włoszech. Nagrodzony nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za cykl prac poświęconych diagnostyce i badaniu mechanizmów alergii oraz nagrodą Rektora UM w Łodzi pierwszego i drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe.

dr-kuziemski-2

Dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski

Krzysztof Kuziemski dr hab. med. – specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada II stopień specjalizacji w zakresie chorób płuc i chorób wewnętrznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Kliniki Pneumonologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń układu oddechowego i alergicznych.
Rozprawa doktorska: „Rola testu wysiłkowego prowadzonego na ergometrze rowerowym w porównaniu z klasycznymi parametrami spirometrycznymi w rozpoznawaniu i monitorowaniu astmy oskrzelowej”.
Rozprawa habilitacyjna: „Ocena czynności układu oddechowego u chorych na cukrzycę”
Należy do Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, European Respiratory Society. Od 2014 roku jest przewodniczącym Oddziału Gdańskiego PTChP. Jest autorem lub współautorem 145 prac oryginalnych, popularnonaukowych oraz streszczeń zjazdowych.

zrzut-ekranu-2018-07-23-o-14-10-56

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

sebastian_majewski_portret

Dr n. med. Sebastian Majewski

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od czwartego roku studiów związany z Kliniką Pneumonologii i Alergologii macierzystej uczelni, w której aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i chorób płuc dzielącym na co dzień swój czas zawodowy między obowiązki dydaktyczne, naukowe i kliniczne. Jest autorem prac oryginalnych i poglądowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach medycznych oraz rozdziałów w książkach i monografiach w dziedzinie chorób układu oddechowego. Jest redaktorem pomocniczym „Advances in Respiratory Medicine”, oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. W życiu prywatnym szczęśliwy mąż i ojciec

piotrowski-foto2

prof. dr n. med. Wojciech Piotrowski

Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, pracownikiem Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Główne zainteresowania zawodowe to choroby śródmiąższowe płuc. Jest autorem około kilkudziesięciu publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach , z których wiele poświęconych jest sarkoidozie i innym chorobom śródmiąższowym. Odbywał staże naukowe w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) i Karolinska Institute (Szwecja). Od 1 stycznia 2015 jest Redaktorem Naczelnym „Pneumonologii i Alergologii Polskiej”.

ziora

prof. dr n. med. Dariusz Ziora

Trochę o EBI

Upsss...

Zaloguj się jeśli jesteś uczestnikiem warsztatów lub wykup kurs aby zobaczyć treść.