O szkoleniu

Koncepcja EBI, to w pełni innowacyjne, praktyczne szkolenie oparte o doświadczenia kliniczne Wykładowców. EBI Psychiatry Today obejmuje praktyczne warsztaty, na które można się zarejestrować tutaj oraz interdyscyplinarne dyskusje ekspertów, a także platformę on-line, na której znajdziecie Państwo kurs zawierający nie tylko nagrania i materiały z warsztatów ale znacznie więcej, bo dodatkowe, ciekawe filmy, nowe wykłady, artykuły i przypadki! Dla uczestników kurs EBI Psychiatry Today jest bezpłatny!

Platforma Ebi on-line pozwala na korzystanie z praktycznej wiedzy w wygodny i nieograniczony czasem i miejscem sposób. Kurs EBI Psychiatry Today on-line skierowane jest do lekarzy praktyków szukających nowoczesnych formuł szkoleniowych, atrakcyjnych pod względem nie tylko merytorycznym, ale na wskroś praktycznych i opartych na nowych technologiach dostępnych na rynku edukacyjnym. Nie nudzimy przydługimi wykładami! Dzielimy się praktyczną wiedzą, anegdotami z życia klinicysty, nierzadko zabawnymi i pouczającymi przypadkami z gabinetów Prowadzących szkolenie. Jest ciekawie, praktycznie i często inspirująco.

Do poprowadzenia kursu poprosiliśmy znakomitych specjalistów, od lat prowadzących dorosłych, starszych i nastoletnich pacjentów z depresją,zaburzeniami snu,schizofrenią,zaburzeniami seksualnymi,zaburzeniami zachowania z pogranicza oraz innymi problemami zdrowotnymi. Zapraszamy do zapoznania się z kursem on-line.

Wykładowcy

prof-dr-hab-dominika-dudek

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku pracy zawodowej związana z Katedrą Psychiatrii UJ CM. Tam uzyskała I i II stopień specjalizacji z psychiatrii oraz stopień doktora nauk medycznych, a następnie doktora habilitowanego. W 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest autorem i współautorem kilkuset publikacji naukowych oraz redaktorem szeregu ksiażek poświęconych psychiatrii. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami afektywnymi. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Zaburzeń Afektywnych. Pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Psychiatria Polska , jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

gmitrowicz5

prof.dr hab.n.med. Agnieszka Gmitrowicz

Specjalista w dziedzinie psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży,
suicydolog (habilitacja),
certyfikat ukończenia 4-letniego kursu psychoterapii, w tym terapii rodzin, (CM UJ), hipnoterapeuta (certyfikat ukończenia kursu hipnozy).
Jedna z pierwszych propagatorów pozafarmakologicznych form terapii w psychiatrii: arteterapii i hipoterapii (organizacje konferencji, publikacje).

Aktualnie pełnione funkcje:
• Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Kierownik Katedry Psychiatrii UM w Łodzi
• Przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

jedrzejko

prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko

Mariusz Z. Jędrzejko, pedagog społeczny i socjolog, psychopatolog, profesor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Diagnosta i terapeuta uzależnień oraz cyberzaburzeń, twórca dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społeczne, największej polskiej platformy profilaktyki zachowań ryzykownych. Badacz zjawisk patologii społecznej.

koweszko_tytus_zdjecie

dr n. zdr. Tytus Koweszko

Psycholog, psychoterapeuta PTP i EAP, specjalista terapii środowiskowej, suicydolog. W swojej pracy terapeutycznej i naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z obszaru suicydologii. Przez 10 lat był związany zawodowo z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor licznych prac naukowych dotyczących zaburzeń psychicznych, zachowań samobójczych oraz psychologicznych metod diagnostycznych. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczno-psychoterapeutyczną.

katowice_07-03-2020_ksiazka_srodki_

prof. dr hab.n. med. Krzysztof Kucia

Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Kucia, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny. Dr hab. n.med. Krzysztof Kucia urodził się w Krakowie. Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej. Od początku kariery zawodowej związany z Kliniką Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, od 2015 r. piastując funkcję jej kierownika.Początkowo jego zainteresowania naukowe miały charakter eksperymentalny i dotyczyły roli fosfolipazy A2 w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych. Wkrótce w spektrum zainteresowań badawczych znalazła się rola układu immunologicznego w schizofrenii. Kolejny etap naukowej eksploracji to genetyczne podłoże chorób psychicznych poprzez pryzmat genów kodujących cytokiny, białka szoku cieplnego i układ glutaminergiczny.

dr-n-med-slawomir-murawiec

dr n. med. Sławomir Murawiec

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, przewodniczący Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Redaktor Naczelny czasopisma „Psychiatria” (Viamedica). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Autor prac na temat psychologicznych i psychodynamicznych aspektów działanie leków psychotropowych oraz neuropsychoanalizy.. Współautor książki (wraz z C. Żechowskim) „Od neurobiologii do psychoterapii” (2009) i „Depresja 2016” (wraz z P. Wierzbińskim).

dsc07150a1

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Dr hab. n. med. Marcin Siwek (ur. 06.X.1975). Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM. Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Współtwórca i Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma: „Medycyna Praktyczna. Psychiatria". Autor i współautor ponad 170 artykułów, publikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych, a także wielu książek m.in.: "Nowe leki przeciwpsychotyczne", „Dekalog leczenia depresji"; „Interakcje leków w psychiatrii", „Kompendium wiedzy o kwetiapinie i nie tylko", „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne"; „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne"; „Zaburzenia psychiczne w neurologii"; „Lęk w zaburzeniach psychicznych". Jego główne zainteresowania naukowe i kliniczne to: psychofarmakologia (w tym: skuteczność, interakcje i działania niepożądane leków psychotropowych oraz farmakoterapia stanów opornych na leczenie), patofizjologia psychoz i zaburzeń afektywnych, zagadnienia diagnostyki i symptomatologii spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej, współwystępowanie bólu i zaburzeń psychicznych, neuropsychiatria.

sterna

dr n. med. Władysław Sterna

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Od 1991r. do 2017r. pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. W 1994r. uzyskał pierwszy stopien a w 1997r. drugi stopien specjalizacji z zakresu psychiatrii. W 1999r. obronił prace doktorska na Akademii Medycznej w Poznaniu. Przez 17 lat pełnił funkcje ordynatora oddziału psychiatrycznego. W 1996r. utworzył i przez 15 lat prowadził Zespół Leczenia Srodowiskowego. Od 2014r. jest konsultantem ds. psychiatrii na woj. lubuskie. Jest autorem kilkunastu prac z zakresu psychiatrii i psychoterapii zamieszczonych w czasopismach naukowych. Absolwent Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy SWPS w Warszawie, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej
oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2018r. kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi gabinet psychiatryczny, zajmuje sie psychoterapia a także szkoleniami z zakresu psychiatrii i psychoterapii.

img_0283

Dr n. med Mariusz Wiglusz

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny. Dr hab. n. med. Mariusz S. Wiglusz urodził się w Gdańsku. Jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku kariery zawodowej związany jest z Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Początkowo jego zainteresowania naukowe dotyczyły zaburzeń depresyjnych w padaczce, zaburzeń lękowych w padaczce w kontekście zagadnień diagnostycznych i terapeutycznych. Obecnie zaangażowany jest w badania naukowe dotyczące leczenia lekoopornej depresji jedno i dwubiegunowej przy pomocy ketaminy.

zerdzinski

dr n.med.Maciej Żerdziński

Dr n. med. Maciej Żerdziński jest specjalistą psychiatrą i ordynatorem II Oddziału Psychiatrii w katowickim Centrum Psychiatrii. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą problematyką zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Obok codziennej pracy klinicznej z Pacjentem, jest autorem licznych publikacji, wystąpień i warsztatów terapeutycznych. Dr Żerdziński jest też pomysłodawcą konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej OCD (do tej pory, wraz z zespołem, zorganizował 3 edycje). Pewnym podsumowaniem działań naukowo-dydaktycznych Autora jest monografia „Natręctwa”, która niebawem ukaże się nakładem wydawnictwa Termedia.
Obok pracy lekarza psychiatry, Maciej Żerdziński jest również pisarzem literatury science-fiction (m.in. Opuścić Los Raques, Imperium Hiacyntów) i rysownikiem.

depko18

dr n.med.Andrzej Depko

Dr n. med. Andrzej Depko, neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy, kierownik studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.
Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień seksualności człowieka.

olympus-digital-camera

Dr n. med. Tomasz M. Gondek

Specjalista psychiatrii, prowadzi praktykę lekarską we Wrocławiu. Współautor książek: „Exercises of Behavioral Therapy” oraz „Lęk paniczny i agorafobia: przewodnik dla pacjentów”. Założyciel Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Laureat stypendium Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: EPA ECP Scholarship Programme oraz stypendium Japońskiego Towarzystwa Psychiatrii i Neurologii: JSPN Fellowship Award. Jest członkiem EPA Early Career Psychiatrists Committee oraz Sekcji Edukacji Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego (WPA). Odbył staże zawodowe w klinikach w Dreźnie, Porto, Lido di Camaiore i Londynie oraz ukończył kursy Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie psychoterapii zaburzeń lękowych, współchorobowości zaburzeń psychicznych i somatycznych, prewencji samobójstw oraz diagnostyki i leczenia zaburzeń koncentracji uwagi u dorosłych.
Jego zainteresowania kliniczne obejmują głównie zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia neurorozwojowe: ADHD oraz spektrum autyzmu u osób dorosłych, a także współchorobowość zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi.

Artykuły

Schizofrenia i ChAD – wyzwania diagnostyki różnicowej
Postępy w leczeniu depresji
Dysocjacja - przypadki pacjentów i trudności terapeutyczne w ich leczeniu
Co, jeśli nie stymulacja nerwu błędnego? Pregabalina?
Cyberzaburzenia
Jak naprawdę działają leki przeciwdepresyjne i dlaczego czasem nie dzia
Próby terapii depresji z zastosowaniem środków psychoaktywnych na przyk
Jak dobrać lek za pierwszym razem
Depresja patolinteligencji
Czy depresja lekooporna jest zawsze lekooporna?
Alkohol, amfetamina i arypiprazol
Nowe substancje psychoaktywne
Elektrowstrząsy – cudowne uzdrowienia
Boli mnie rzeczywistość, więc wracam do internetu
Depresja i otyłość – podwójne cierpienie
Góral, który miał 4 lata pod górkę…
Kobiety, jako sprawcy nadużyć seksualnych małoletnich
Bolesny nocny wzwód prącia w praktyce klinicznej
Zaburzenia seksualne indukowane leczeniem preparatami SSRI
Hejt wobec personelu medycznego w dobie pandemii COVID-19
Zagrożenie samobójstwem personelu medycznego w dobie pandemii COVID-19
Zagrożenie samobójstwem we współczesnej medycynie
Czy u pacjentów w podeszłym wieku działają leki przeciwdepresyjne?
Czy psychoza może być objawem nowotworu złośliwego?
Interakcje leków przeciwpsychotycznych
Analiza procesu samobójczego jako ważny element profilaktyki
Rediagnoza zaburzeń zachowania u nastolatka z autoagresją
Czy masturbacja może być niebezpieczniejsza od ZZN?
Kiedy doktor jest zaskoczony – paradoksalne reakcje polekowe
Inny rodzaj depresji – pacjenci z wieloma traumami
Impulsywność i wahania emocji: trudności w diagnostyce różnicowej
Czy i kiedy należy stosować farmakoterapię w leczeniu osób z osobowośc

EBI Scientific Club - pełne dyskusje

Upsss...

Zaloguj się jeśli jesteś uczestnikiem warsztatów lub wykup kurs aby zobaczyć treść.