O szkoleniu

Koncepcja EBI, to w pełni innowacyjne, praktyczne szkolenie oparte o doświadczenia kliniczne Wykładowców. EBI Psychiatry Today obejmuje praktyczne warsztaty, na które można się zarejestrować tutaj oraz interdyscyplinarne dyskusje ekspertów, a także platformę on-line, na której znajdziecie Państwo kurs zawierający nie tylko nagrania i materiały z warsztatów ale znacznie więcej, bo dodatkowe, ciekawe filmy, nowe wykłady, artykuły i przypadki! Dla uczestników kurs EBI Psychiatry Today jest bezpłatny!

Platforma Ebi on-line pozwala na korzystanie z praktycznej wiedzy w wygodny i nieograniczony czasem i miejscem sposób. Kurs EBI Psychiatry Today on-line skierowane jest do lekarzy praktyków szukających nowoczesnych formuł szkoleniowych, atrakcyjnych pod względem nie tylko merytorycznym, ale na wskroś praktycznych i opartych na nowych technologiach dostępnych na rynku edukacyjnym. Nie nudzimy przydługimi wykładami! Dzielimy się praktyczną wiedzą, anegdotami z życia klinicysty, nierzadko zabawnymi i pouczającymi przypadkami z gabinetów Prowadzących szkolenie. Jest ciekawie, praktycznie i często inspirująco.

Do poprowadzenia kursu poprosiliśmy znakomitych specjalistów, od lat prowadzących dorosłych, starszych i nastoletnich pacjentów z depresją,zaburzeniami snu,schizofrenią,zaburzeniami seksualnymi,zaburzeniami zachowania z pogranicza oraz innymi problemami zdrowotnymi. Zapraszamy do zapoznania się z kursem on-line.

Wykładowcy

fotowjc

dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała

Prof. nadzw. GUMed (Gdański Uniwersytet Medyczny) pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z którą jest związany od początku swojej aktywności zawodowej. Jego zainteresowania obejmują w szczególności zaburzenia afektywne i lękowe, którym poświęcił swoją pracę badawczą i kliniczną. Jest autorem i współautorem szeregu prac w tym obszarze, włącznie z udziałem w opracowaniu standardów leczenia farmakologicznego wybranych zaburzeń lękowych oraz monografii poświęconej neurobiologii i farmakoterapii tej kategorii diagnostycznej. Jest również członkiem World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Task Force on Mental disorders in Primary care, aktywnie publikując opracowania eksperckie w ramach tego forum, obejmujące diagnostykę i leczenie zaburzeń lękowych.

prof-dr-hab-dominika-dudek

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku pracy zawodowej związana z Katedrą Psychiatrii UJ CM. Tam uzyskała I i II stopień specjalizacji z psychiatrii oraz stopień doktora nauk medycznych, a następnie doktora habilitowanego. W 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest autorem i współautorem kilkuset publikacji naukowych oraz redaktorem szeregu ksiażek poświęconych psychiatrii. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami afektywnymi. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Zaburzeń Afektywnych. Pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Psychiatria Polska , jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

n73a08241

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz praktyk, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, Dyrektor ds. lecznictwa w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, nauczyciel akademicki. Autor i współautor ponad 300 publikacji, jak również publikacji z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii. Redaktor kilku czasopism naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym. Pomysłodawca i współorganizator Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej, cieszącego się od kilku lat niesłabnącym zainteresowaniem przedstawicieli nauk prawnych i zawodów medycznych. Współorganizator konferencji „Filmowe postępy w psychiatrii”.
Od wielu lat kształci nowe pokolenia lekarzy, z dużym zaangażowaniem stara się przekazać, dzięki swoim wykładom, wiedzę oraz fascynację dotyczącą funkcjonowania ludzkiej psychiki. Opiekun lekarzy w trakcie specjalizacji, promotor prac doktorskich.
Z racji obowiązków zawodowych, ale i ze względu na osobiste przekonania szczególnie zainteresowany jest szerzeniem wiedzy na temat przestrzegania praw pacjentów leczonych
z powodu zaburzeń psychicznych. Podejmuje wiele działań mających na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu chorych. W pracy klinicznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie zaburzeń depresyjnych. Kierownik licznych badań naukowych. Twórca nowatorskiej, „neurorozwojowej teorii depresji”, integrującej dotychczasowe podejścia w rozumieniu etiologii tej choroby.

bartosz-grabski

dr n. med. Bartosz Grabski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, jako jeden z kilku lekarzy w Polsce posiada europejski tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (ang. Fellow of the European Committee of Sexual Medicine), psychoterapeuta. Absolwent studiów dziennych (2000) oraz studiów doktoranckich (2005) na Wydziale Lekarskim UJ CM. Pełni funkcję kierownika Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM pracując na stanowisku adiunkta. Od lat aktywnie zaangażowany w szkolenia, warsztaty i sympozja krajowe i zagraniczne. Dydaktyk; systematycznie prowadzi zajęcia i wykłady z psychiatrii i seksuologii dla polskich i zagranicznych studentów medycyny i psychologii. Członek Komisji Bioetycznej UJ.
Odbywał staże i szkolenia w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. W szczególności odwiedził Nottingham Centre for Transgender Health oraz Ghent University Centre for Sexology and Gender, ośrodki specjalizujące się w opiece i badaniach nad zdrowiem osób transpłciowych. Współpracownik Pink Therapy w Londynie oraz Instytutu Seksuologicznego w Danii.
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS). Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), Światowego/Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej (ISSM/ESSM), Światowego/Europejskiego Profesjonalnego Towarzystwa Zdrowia Osób Transpłciowych (WPATH/EPATH). Członek redakcji Seksuologii Polskiej.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek i rozdziałów w książkach. Współredagował pierwszą w Polsce monografię poświęconą psychologii LGB, pt. „Wprowadzenie do psychologii LGB” (red. G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski).
W pracy klinicznej specjalizuje się w dysforii/niezgodności płciowej, poza tym konsultuje pacjentów z wybranymi problemami psychiatrycznymi i seksuologicznymi. Wysoko ceni psychoedukację jako narzędzie wspierające budowanie przymierza terapeutycznego i proces leczenia.

dr-hab-n-med

dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

Specjalista psychiatra, specialista psychiatrii środowiskowej. Kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz Kierownik Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Redaktor Naczelny czasopisma Current Problems of Psychiatry.

dr-n-med-slawomir-murawiec

dr n. med. Sławomir Murawiec

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, przewodniczący Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Redaktor Naczelny czasopisma „Psychiatria” (Viamedica). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Autor prac na temat psychologicznych i psychodynamicznych aspektów działanie leków psychotropowych oraz neuropsychoanalizy.. Współautor książki (wraz z C. Żechowskim) „Od neurobiologii do psychoterapii” (2009) i „Depresja 2016” (wraz z P. Wierzbińskim).

zdjecie-tomasz-pawlowski

dr hab.n.med. Tomasz Pawłowski

Dr hab. med. Tomasz Pawłowski jest specjalistą psychiatrą, psychoterapeutą. Pracuje w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowej zajmuje się powiazaniem psyche z ciałem. W badaniach naukowych skupia się na wpływie infekcji wirusowych (głownie wirusa zapalenia wątroby typu C) na stan psychiczny człowieka, roli czynników osobowościowych w progresji nowotworów oraz psychoterapią somatyczną. Interesuje się metodami pracy z emocjami "zamrożonymi" w ciele m.in.: terapii manualnej w modelu holistycznym, TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises), Jogi, Integracji Strukturalnej, Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej oraz ich wykorzystaniem w leczeniu pacjentów.

prof-dr-hab-n-med-filip-rybakowski

prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w roku 1997. Cztery lata później uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a rozprawę habilitacyjną dotyczącą cech temperamentu i czynników genetycznych w jadłowstręcie psychicznym obronił w roku 2008. Specjalizację w zakresie psychiatrii zdobył w roku 2004, a tytuł specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży uzyskał 3 lata później. Od roku 2010 do 2016 kierował Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jednocześnie w latach 2011-2016 pełnił funkcję Kierownika Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. W roku 2015 został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, które piastował do roku 2017. W 2016 uzyskał tytuł naukowy profesora i w tym samym roku objął stanowisko kierownika Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest autorem ponad stu publikacji dotyczących etiologii, patogenezy i leczenia zaburzeń psychicznych, głównie tych występujących u osób młodych. Tłumaczył na język polski literaturę piękną oraz książki popularnonaukowe, m.in.: "Świat nawiedzany przez demony", "American mania - ciągle więcej, ale nigdy dość"; oraz "Niespokojny umysł". Prywatnie: mąż i ojciec czwórki dzieci. Czas wolny dzieli pomiędzy rodzinę i sporty wytrzymałościowe– biegi długodystansowe oraz triathlon.

zrzut-ekranu-2018-07-23-o-13-14-24

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Jerzy Samochowiec, profesor nauk medycznych od 2004r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (1996-1999) na Uniwersytecie w Berlinie.
Od 2004r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM w Szczecinie. Był Konsultantem ds. Psychiatrii w Zachodniopomorskiem w latach 2005-1015. Główne zainteresowania naukowe to: genetyka uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, farmakogenetyki schizofrenii. Jest promotorem 16 ukończonych prac doktorskich, opiekunem 5 habilitacji w Katedrze Psychiatrii PUM. Opublikował przeszło 300 prac oryginalnych, poglądowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jego wskaźnik Hirscha wynosi 26, liczba cytowani 1800, publikacje jego maja współczynnik oddziaływania IF=230. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych wydawnictw: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Psychiatria Polska, Alkohol i Narkomania, Psychiatria po Dyplomie i innych. Od 2009r. jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W latach 2009 - 2013 był w Zarządzie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Alkoholizmem (European Society for Biological Research on Alcoholism - ESBRA).
W latach 2014-2019 jest w Zarządzie Głównym Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA-European Psychiatric Association).
Prorektor ds. Nauki w kadencji 2012-2016, ponownie wybrany na kadencję 2016-2020.
Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Żonaty, 2 dzieci. Hobby: narty, piłka nożna, tango, poznawanie świata.

prof-nadzw-dr-hab

prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów

Specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i badawczym, zwłaszcza w zakresie psychogeriatrii oraz otępień; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej.  Autor ponad 150 doniesień naukowych, w tym ponad 80 indeksowanych w bazie Pubmed (indeks Hirscha=17). Badacz w licznych badaniach klinicznych z zakresu otępień, depresji, schizofrenii i zaburzeń lękowych. Fan Kate Bush i Radiohead, Jheronimusa Boscha i Michelangelo Lodovico Buonarottiego Simoniego oraz literatury francuskiej. Nieustraszony tropiciel gwałtów na bierniku. 

prof-agata-szulc-foto

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, od 2008 roku – kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ponadto – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii – województwo podlaskie. Autorka licznych publikacji naukowych. Główny kierunek badań to neuroobrazowanie w psychiatrii, przede wszystkim w schizofrenii, a ostatnio w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że zastosowanie nowoczesnych metod neuroobrazownia może mieć w przyszłości relane praktyczne znaczenie w diagnostyce, prognozowaniu wyników leczenia (np. Lekami przeciwpsychotycznymi), a także w rozpoznawaniu osob podatnych na zachorowanie na psychozę. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

zerdzinski

dr n.med.Maciej Żerdziński

Dr n. med. Maciej Żerdziński jest specjalistą psychiatrą i ordynatorem II Oddziału Psychiatrii w katowickim Centrum Psychiatrii. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą problematyką zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Obok codziennej pracy klinicznej z Pacjentem, jest autorem licznych publikacji, wystąpień i warsztatów terapeutycznych. Dr Żerdziński jest też pomysłodawcą konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej OCD (do tej pory, wraz z zespołem, zorganizował 3 edycje). Pewnym podsumowaniem działań naukowo-dydaktycznych Autora jest monografia „Natręctwa”, która niebawem ukaże się nakładem wydawnictwa Termedia.
Obok pracy lekarza psychiatry, Maciej Żerdziński jest również pisarzem literatury science-fiction (m.in. Opuścić Los Raques, Imperium Hiacyntów) i rysownikiem.

Upsss...

Zaloguj się jeśli jesteś uczestnikiem warsztatów lub wykup kurs aby zobaczyć treść.