O szkoleniu

Koncepcja EBI, to w pełni innowacyjne, praktyczne szkolenie oparte o doświadczenia kliniczne Wykładowców. EBI Psychiatry Today obejmuje praktyczne warsztaty, na które można się zarejestrować tutaj oraz interdyscyplinarne dyskusje ekspertów, a także platformę on-line, na której znajdziecie Państwo kurs zawierający nie tylko nagrania i materiały z warsztatów ale znacznie więcej, bo dodatkowe, ciekawe filmy, nowe wykłady, artykuły i przypadki! Dla uczestników kurs EBI Psychiatry Today jest bezpłatny!

Platforma Ebi on-line pozwala na korzystanie z praktycznej wiedzy w wygodny i nieograniczony czasem i miejscem sposób. Kurs EBI Psychiatry Today on-line skierowane jest do lekarzy praktyków szukających nowoczesnych formuł szkoleniowych, atrakcyjnych pod względem nie tylko merytorycznym, ale na wskroś praktycznych i opartych na nowych technologiach dostępnych na rynku edukacyjnym. Nie nudzimy przydługimi wykładami! Dzielimy się praktyczną wiedzą, anegdotami z życia klinicysty, nierzadko zabawnymi i pouczającymi przypadkami z gabinetów Prowadzących szkolenie. Jest ciekawie, praktycznie i często inspirująco.

Do poprowadzenia kursu poprosiliśmy znakomitych specjalistów, od lat prowadzących dorosłych, starszych i nastoletnich pacjentów z depresją,zaburzeniami snu,schizofrenią,zaburzeniami seksualnymi,zaburzeniami zachowania z pogranicza oraz innymi problemami zdrowotnymi. Zapraszamy do zapoznania się z kursem on-line.

Wykładowcy

fotowjc

dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała

Prof. nadzw. GUMed (Gdański Uniwersytet Medyczny) pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z którą jest związany od początku swojej aktywności zawodowej. Jego zainteresowania obejmują w szczególności zaburzenia afektywne i lękowe, którym poświęcił swoją pracę badawczą i kliniczną. Jest autorem i współautorem szeregu prac w tym obszarze, włącznie z udziałem w opracowaniu standardów leczenia farmakologicznego wybranych zaburzeń lękowych oraz monografii poświęconej neurobiologii i farmakoterapii tej kategorii diagnostycznej. Jest również członkiem World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Task Force on Mental disorders in Primary care, aktywnie publikując opracowania eksperckie w ramach tego forum, obejmujące diagnostykę i leczenie zaburzeń lękowych.

depko18

dr n.med.Andrzej Depko

Dr n. med. Andrzej Depko, neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy, kierownik studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.
Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień seksualności człowieka.

prof-dr-hab-dominika-dudek

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku pracy zawodowej związana z Katedrą Psychiatrii UJ CM. Tam uzyskała I i II stopień specjalizacji z psychiatrii oraz stopień doktora nauk medycznych, a następnie doktora habilitowanego. W 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest autorem i współautorem kilkuset publikacji naukowych oraz redaktorem szeregu ksiażek poświęconych psychiatrii. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami afektywnymi. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Zaburzeń Afektywnych. Pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Psychiatria Polska , jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

gmitrowicz5

prof.dr hab.n.med. Agnieszka Gmitrowicz

Specjalista w dziedzinie psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży,
suicydolog (habilitacja),
certyfikat ukończenia 4-letniego kursu psychoterapii, w tym terapii rodzin, (CM UJ), hipnoterapeuta (certyfikat ukończenia kursu hipnozy).
Jedna z pierwszych propagatorów pozafarmakologicznych form terapii w psychiatrii: arteterapii i hipoterapii (organizacje konferencji, publikacje).

Aktualnie pełnione funkcje:
• Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Kierownik Katedry Psychiatrii UM w Łodzi
• Przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

dr-n-med-gustaw-kozak

dr n. med. Gustaw Kozak

Gustaw Kozak, ur. 1965, pracownik Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry i 1 Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie. Dyplom lekarza uzyskał w 1989 roku na Akademii Medycznej w Lublinie, posiada specjalizację w zakresie psychiatrii oraz stopień doktora nauk medycznych. Główne zainteresowania zawodowe to: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i zaburzania odżywiania się.

zdje%cc%a8cie-michal-z%cc%87erdzinski

dr n.med.Michał Mielimąka

lekarz specjalista psychiatra, asystent w Katedrze Psychoterapii UJ CM w Krakowie, autor i współautor licznych publikacji naukowych na temat psychoterapii zaburzeń nerwicowych, osobowości oraz hipnozy. Członek Society for Psychotherapy Research oraz International Society of Hypnosis. Przewodniczący Komisji ds. Hipnozy Klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Nauczyciel akademicki realizujący nauczanie w zakresie psychiatrii, psychoterapii, a także autorskie programy nauczania w zakresie hipnozy klinicznej. Lekarz psychiatra z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej.

dr-n-med-slawomir-murawiec

dr n. med. Sławomir Murawiec

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, przewodniczący Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Redaktor Naczelny czasopisma „Psychiatria” (Viamedica). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Autor prac na temat psychologicznych i psychodynamicznych aspektów działanie leków psychotropowych oraz neuropsychoanalizy.. Współautor książki (wraz z C. Żechowskim) „Od neurobiologii do psychoterapii” (2009) i „Depresja 2016” (wraz z P. Wierzbińskim).

zdjecie-tomasz-pawlowski

dr hab.n.med. Tomasz Pawłowski

Dr hab. med. Tomasz Pawłowski jest specjalistą psychiatrą, psychoterapeutą. Pracuje w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowej zajmuje się powiazaniem psyche z ciałem. W badaniach naukowych skupia się na wpływie infekcji wirusowych (głownie wirusa zapalenia wątroby typu C) na stan psychiczny człowieka, roli czynników osobowościowych w progresji nowotworów oraz psychoterapią somatyczną. Interesuje się metodami pracy z emocjami "zamrożonymi" w ciele m.in.: terapii manualnej w modelu holistycznym, TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises), Jogi, Integracji Strukturalnej, Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej oraz ich wykorzystaniem w leczeniu pacjentów.

prof-dr-hab-n-med-filip-rybakowski

prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w roku 1997. Cztery lata później uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a rozprawę habilitacyjną dotyczącą cech temperamentu i czynników genetycznych w jadłowstręcie psychicznym obronił w roku 2008. Specjalizację w zakresie psychiatrii zdobył w roku 2004, a tytuł specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży uzyskał 3 lata później. Od roku 2010 do 2016 kierował Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jednocześnie w latach 2011-2016 pełnił funkcję Kierownika Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. W roku 2015 został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, które piastował do roku 2017. W 2016 uzyskał tytuł naukowy profesora i w tym samym roku objął stanowisko kierownika Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest autorem ponad stu publikacji dotyczących etiologii, patogenezy i leczenia zaburzeń psychicznych, głównie tych występujących u osób młodych. Tłumaczył na język polski literaturę piękną oraz książki popularnonaukowe, m.in.: "Świat nawiedzany przez demony", "American mania - ciągle więcej, ale nigdy dość"; oraz "Niespokojny umysł". Prywatnie: mąż i ojciec czwórki dzieci. Czas wolny dzieli pomiędzy rodzinę i sporty wytrzymałościowe– biegi długodystansowe oraz triathlon.

zrzut-ekranu-2018-07-23-o-13-14-24

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Jerzy Samochowiec, profesor nauk medycznych od 2004r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (1996-1999) na Uniwersytecie w Berlinie.
Od 2004r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM w Szczecinie. Był Konsultantem ds. Psychiatrii w Zachodniopomorskiem w latach 2005-1015. Główne zainteresowania naukowe to: genetyka uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, farmakogenetyki schizofrenii. Jest promotorem 16 ukończonych prac doktorskich, opiekunem 5 habilitacji w Katedrze Psychiatrii PUM. Opublikował przeszło 300 prac oryginalnych, poglądowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jego wskaźnik Hirscha wynosi 26, liczba cytowani 1800, publikacje jego maja współczynnik oddziaływania IF=230. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych wydawnictw: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Psychiatria Polska, Alkohol i Narkomania, Psychiatria po Dyplomie i innych. Od 2009r. jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W latach 2009 - 2013 był w Zarządzie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Alkoholizmem (European Society for Biological Research on Alcoholism - ESBRA).
W latach 2014-2019 jest w Zarządzie Głównym Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA-European Psychiatric Association).
Prorektor ds. Nauki w kadencji 2012-2016, ponownie wybrany na kadencję 2016-2020.
Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Żonaty, 2 dzieci. Hobby: narty, piłka nożna, tango, poznawanie świata.

prof-nadzw-dr-hab

prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów

Specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i badawczym, zwłaszcza w zakresie psychogeriatrii oraz otępień; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej.  Autor ponad 150 doniesień naukowych, w tym ponad 80 indeksowanych w bazie Pubmed (indeks Hirscha=17). Badacz w licznych badaniach klinicznych z zakresu otępień, depresji, schizofrenii i zaburzeń lękowych. Fan Kate Bush i Radiohead, Jheronimusa Boscha i Michelangelo Lodovico Buonarottiego Simoniego oraz literatury francuskiej. Nieustraszony tropiciel gwałtów na bierniku. 

zawilska-jolanta

Prof. dr hab. n. farm. Jolanta B. Zawilska

Profesor dr hab. n. farm. Jolanta B. Zawilska jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień dr n farm. i dr hab. n. farm. uzyskała odpowiednio w roku 1985 i 1993, a tytuł profesora n. farmaceutycznych w 1998 r. Od 2009 r. kieruje Zakładem Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie neuropsychofarmakologii i chronobiologii. Staże naukowe odbyła w Biological Research Center Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Department of Pharmacology, Emory University School of Medicine, Atlanta, USA, Centre for Chronobiology, School of Biomedical and Molecular Sciences, University of Surrey, Guildford, Wlk. Brytania i Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives, Départment de Neurobiologie des Rythmes, Unité Mixte de Recherche 7168/LC2 Université Louis Pasteur—Centre National de la Recherche Scientifique, Strasbourg, Francja. W obszarze zainteresowań naukowych prof. Zawilskiej znajdują się takie zagadnienia jak (1) mechanizmy molekularne działania leków, (2) zegary biologiczne i ich znaczenie w fizjologii i patologii, (3) receptory i szlaki transdukcji sygnału, (4) substancje psychoaktywne o działaniu uzależniającym. Członek Komitetu Neurobiologii PAN i Komitetu Fizjologii i Farmakologii PAN. Autorka wielu wykładów popularno-naukowych z zakresu substancji psychoaktywnych i ich oddziaływań na organizm człowieka.

zerdzinski

dr n.med.Maciej Żerdziński

Dr n. med. Maciej Żerdziński jest specjalistą psychiatrą i ordynatorem II Oddziału Psychiatrii w katowickim Centrum Psychiatrii. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą problematyką zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Obok codziennej pracy klinicznej z Pacjentem, jest autorem licznych publikacji, wystąpień i warsztatów terapeutycznych. Dr Żerdziński jest też pomysłodawcą konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej OCD (do tej pory, wraz z zespołem, zorganizował 3 edycje). Pewnym podsumowaniem działań naukowo-dydaktycznych Autora jest monografia „Natręctwa”, która niebawem ukaże się nakładem wydawnictwa Termedia.
Obok pracy lekarza psychiatry, Maciej Żerdziński jest również pisarzem literatury science-fiction (m.in. Opuścić Los Raques, Imperium Hiacyntów) i rysownikiem.

Wykłady video

Depresja u kobiet kontra depresja u mężczyzn
Samobójstwa w "sieci"-jak chronić dzieci przed autoagresją
Nutraceutyki.Leczenie żywieniowe jako mainstream w psychiatrii.
LAI w schizofrenii
Psychoza w upośledzeniu umysłowym
Ból psychiczny ból fizyczny
Leczenie choroby Alzheimera u chorych z towarzyszącymi chorobami somatyczn...
Ocena i monitorowanie ryzyka samobójczego w praktyce lekarza psychiatry
Zaburzenia zachowania w otępieniach.Czy zawsze sięgać po leki przeciwpsy...
Zaburzenia snu w PTSD
Współwystępowanie PTSD oraz depresji
Pregabalina w psychiatrii-krótkie kompendium
Hipnoza - leczenie czy zniewolenie
Sen a wyobraźnia
OCD - choroba lęku czy złości
Co nowego w świecie dopalaczy?
Pułapki diagnostyczne-nietypowe objawy zatrucia syntetycznym opioidem
Zaburzenia seksualne indukowane zarówno depresją, jak i jej farmakoterapi...
Lekooporność w chorobach afektywnych
Depresja u mężczyzn

Artykuły

Depresja u kobiet kontra depresja u meżczyzn
Zaburzenia poznawcze w depresji
Lekooporność w zaburzeniach afektywnych
Samobójstwa w „sieci” – jak chronić dzieci przed autoagresją
Leczenie żywieniowe jako mainstream w psychiatrii
Case study: Schizofrenia lekooporna i LAI - kiedy, komu, dlaczego?
Zaburzenia seksualne indukowane depresją, jak i jej farmakoterapią
Psychoza w upośledzeniu umysłowym
Ból psychiczny i ból fizyczny
Leczenie choroby Alzheimera z towarzyszącymi chorobami somatycznymi
Ocena i monitorowanie ryzyka samobójczego w praktyce lekarza psychiatry
Case study:Analiza procesu samobójczego u nieletniej pacjentki z ChAD
Zapobieganie chorobom neurodegeneracyjnym – kawa i nutraceutyki
Zaburzenia zachowania w otępieniach: czy zawsze sięgać po leki przeciwps
Zaburzenia snu w PTSD
Współwystępowanie PTSD oraz depresji
CASE Study: Endokrynologiczna diagnostyka niewydolności kory nadnerczy met
Hipnoza.Leczenie czy zniewolenie?
Sen a wyobraźnia w praktyce klinicznej
Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu awiatofobii
OCD choroba lęku czy złości +case study "przemoc w OCD"
Problematyka „pojemności psychopatologicznej” oddziału psychiatryczne

Upsss...

Zaloguj się jeśli jesteś uczestnikiem warsztatów lub wykup kurs aby zobaczyć treść.