O szkoleniu

Koncepcja EBI, to w pełni innowacyjne, praktyczne szkolenie oparte o doświadczenia kliniczne Wykładowców. EBI Psychiatry Today obejmuje praktyczne warsztaty, na które można się zarejestrować tutaj oraz interdyscyplinarne dyskusje ekspertów, a także platformę on-line, na której znajdziecie Państwo kurs zawierający nie tylko nagrania i materiały z warsztatów ale znacznie więcej, bo dodatkowe, ciekawe filmy, nowe wykłady, artykuły i przypadki! Dla uczestników kurs EBI Psychiatry Today jest bezpłatny!

Platforma Ebi on-line pozwala na korzystanie z praktycznej wiedzy w wygodny i nieograniczony czasem i miejscem sposób. Kurs EBI Psychiatry Today on-line skierowane jest do lekarzy praktyków szukających nowoczesnych formuł szkoleniowych, atrakcyjnych pod względem nie tylko merytorycznym, ale na wskroś praktycznych i opartych na nowych technologiach dostępnych na rynku edukacyjnym. Nie nudzimy przydługimi wykładami! Dzielimy się praktyczną wiedzą, anegdotami z życia klinicysty, nierzadko zabawnymi i pouczającymi przypadkami z gabinetów Prowadzących szkolenie. Jest ciekawie, praktycznie i często inspirująco.

Do poprowadzenia kursu poprosiliśmy znakomitych specjalistów, od lat prowadzących dorosłych, starszych i nastoletnich pacjentów ze schizofrenią, ADHD, depresją, zaburzeniami lękowymi, dysfunkcjami seksualnymi, CHAD i innymi problemami zdrowotnymi. Zapraszamy do zapoznania się z kursem on-line.

Wykładowcy

pawe%e2%94%bce-brudkiewicz

lek. med. Paweł Brudkiewicz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny, prowadzi prywatną praktykę w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie. Założyciel i Redaktor Naczelny czasopisma specjalistycznego „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”, organizator corocznej ogólnopolskiej konferencji „Kontrowersje w Psychiatrii”. Członek stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) oraz European Network Adult ADHD (ENAA). Jego zainteresowania kliniczne obejmują m.in: zaburzenia afektywne i lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu i ADHD u dorosłych.

prof-dr-hab-dominika-dudek

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku pracy zawodowej związana z Katedrą Psychiatrii UJ CM. Tam uzyskała I i II stopień specjalizacji z psychiatrii oraz stopień doktora nauk medycznych, a następnie doktora habilitowanego. W 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest autorem i współautorem kilkuset publikacji naukowych oraz redaktorem szeregu ksiażek poświęconych psychiatrii. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami afektywnymi. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Zaburzeń Afektywnych. Pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Psychiatria Polska , jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

fr

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, po ukończeniu 4-letniego szkolenia podyplomowego z psychoterapii. Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posadowionego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.zo.o. Zainteresowania naukowe ogniskuje na zaburzeniach odżywiania się, zarówno tych klasycznych, jak i nowych, trudno diagnozowalnych postaciach, problematyce FASD, jak również obszarze adolescencji zarówno w kontekście fizjologii, jak i charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń w szerokiej perspektywie. Prywatnie żona, mama, teściowa i babcia oraz właścicielka (od zawsze) jamniczek karłowatych szorstkowłosych – obecna ma na imię Chilli.,

dr-hab-n-med

dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

Specjalista psychiatra, specialista psychiatrii środowiskowej. Kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz Kierownik Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Redaktor Naczelny czasopisma Current Problems of Psychiatry.

michal-lew-starowicz

dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz

Lekarz psychiatra i seksuolog, psychoterapeuta. Kierownik oddziału diagnostyczno-terapeutycznego specjalizującego się we wczesnej interwencji i leczeniu pierwszych epizodów psychozy oraz zapobieganiu nawrotom, pełni także funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Badań Naukowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych, zaangażowany w projekty badawcze dotyczące m.in. dysfunkcji seksualnych towarzyszących chorobom przewlekłym oraz neuronalnych mechanizmów regulujących zachowania seksualne.

dr-n-med-slawomir-murawiec

dr n. med. Sławomir Murawiec

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, przewodniczący Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Redaktor Naczelny czasopisma „Psychiatria” (Viamedica). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Autor prac na temat psychologicznych i psychodynamicznych aspektów działanie leków psychotropowych oraz neuropsychoanalizy.. Współautor książki (wraz z C. Żechowskim) „Od neurobiologii do psychoterapii” (2009) i „Depresja 2016” (wraz z P. Wierzbińskim).

prof-dr-hab-n-med-filip-rybakowski

prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w roku 1997. Cztery lata później uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a rozprawę habilitacyjną dotyczącą cech temperamentu i czynników genetycznych w jadłowstręcie psychicznym obronił w roku 2008. Specjalizację w zakresie psychiatrii zdobył w roku 2004, a tytuł specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży uzyskał 3 lata później. Od roku 2010 do 2016 kierował Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jednocześnie w latach 2011-2016 pełnił funkcję Kierownika Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. W roku 2015 został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, które piastował do roku 2017. W 2016 uzyskał tytuł naukowy profesora i w tym samym roku objął stanowisko kierownika Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest autorem ponad stu publikacji dotyczących etiologii, patogenezy i leczenia zaburzeń psychicznych, głównie tych występujących u osób młodych. Tłumaczył na język polski literaturę piękną oraz książki popularnonaukowe, m.in.: "Świat nawiedzany przez demony", "American mania - ciągle więcej, ale nigdy dość"; oraz "Niespokojny umysł". Prywatnie: mąż i ojciec czwórki dzieci. Czas wolny dzieli pomiędzy rodzinę i sporty wytrzymałościowe– biegi długodystansowe oraz triathlon.

prof-nadzw-dr-hab

prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów

Specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i badawczym, zwłaszcza w zakresie psychogeriatrii oraz otępień; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej.  Autor ponad 150 doniesień naukowych, w tym ponad 80 indeksowanych w bazie Pubmed (indeks Hirscha=17). Badacz w licznych badaniach klinicznych z zakresu otępień, depresji, schizofrenii i zaburzeń lękowych. Fan Kate Bush i Radiohead, Jheronimusa Boscha i Michelangelo Lodovico Buonarottiego Simoniego oraz literatury francuskiej. Nieustraszony tropiciel gwałtów na bierniku. 

zrzut-ekranu-2017-10-19-o-08-42-25

dr n. med Piotr Baranowski

• Ordynator oddziału dziennego i dyrektor ds. medycznych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
• Wieloletni pracownik naukowy Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

fotowjc

dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała

Prof. nadzw. GUMed (Gdański Uniwersytet Medyczny) pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z którą jest związany od początku swojej aktywności zawodowej. Jego zainteresowania obejmują w szczególności zaburzenia afektywne i lękowe, którym poświęcił swoją pracę badawczą i kliniczną. Jest autorem i współautorem szeregu prac w tym obszarze, włącznie z udziałem w opracowaniu standardów leczenia farmakologicznego wybranych zaburzeń lękowych oraz monografii poświęconej neurobiologii i farmakoterapii tej kategorii diagnostycznej. Jest również członkiem World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Task Force on Mental disorders in Primary care, aktywnie publikując opracowania eksperckie w ramach tego forum, obejmujące diagnostykę i leczenie zaburzeń lękowych.

kazmierski

dr hab.n. med. Jakub Kaźmierski

Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi.
W 2008 roku praca doktorska obroniona z wyróżnieniem. Od 2009 roku specjalista psychiatra. W 2015 roku uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych. Obecnie mam zaszczyt pracować z zespołem terapeutycznym Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Prowadzę działalność dydaktyczną i naukową w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, szkolę studentów, lekarzy, przyszłych psychiatrów.
Moje zainteresowania naukowe i związane z nimi projekty badawcze dotyczą tematyki zaburzeń świadomości po interwencjach chirurgicznych, zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń psychotycznych, problemów psychiatrii wieku podeszłego.
Od 2011 do 2012 roku byłem kierownikiem grantu naukowego mającego na celu ocenę czynników patogenetycznych pooperacyjnych zaburzeń świadomości. Rozpoczęte badania zaowocowały publikacjami w uznanych czasopismach międzynarodowych oraz nagrodą przyznaną przez Europejskie Towarzystwo Psychosomatyczne za najlepsze badanie poświęcone tematyce psychiatrii konsultacyjnej. Od 2017 roku jestem kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki kontynuującego badania z zakresu zagadnień psychosomatycznych.

EBI Scientific Club - Zapowiedź

 

Wykłady video

Ciało, mózg czy leki
Depresja i lęk a seksualność
Depresja i otępienie: zależności i pułapki
Dieta dla mózgu
Depresja i lęk a seksualność
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe - focus na złożoność problemu
Schizofrenia jako zaburzenie wynikające z przesiąkliwego jelita i dysbioz...
Pierwszy epizod psychotyczny czy afektywny
Lęk w różnych etapach życia - dobrodziejstwo czy przekleństwo?
ADHD u dorosłych i dzieci. Implikacje diagnostyczno-terapeutyczne
Lęk u pacjentów z ADHD
Depresja i lęk - leczenie nakierowane na osobę pacjenta
Choroby psychiczne i zaburzenia somatyczne - hipochondria
Choroby psychiczne i zaburzenia somatyczne
Lęk i inne zaburzenia u pacjentów z ADHD
Miastemia i Zespół Ehlersa-Danlosa a zaburzenia depresyjne
Kontrowersje wokół detencji
Zaburzenia świadomości w ujęciu interdyscyplinarnym
Lęk a współchorobowość somatyczna
Nietypowe działania niepożądane leków nasennych niebenzodiazepinowych
Współchorobowość zaburzeń lękowych w zaburzeniu afektywnym dwubieguno...

Upsss...

Zaloguj się jeśli jesteś uczestnikiem warsztatów lub wykup kurs aby zobaczyć treść.